Warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/expounit/public_html/cache/sections/tpl_content_15_top.php on line 12

Warning: file_get_contents(http://www.expounit.hu/files/sliding_banners.php?color=yellow): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/expounit/public_html/cache/sections/tpl_content_15_top.php on line 12

Jogi Nyilatkozat

1. A Felhasználási feltételek elfogadása

A WWW.EXPOUNIT.HU webhely látogatásával, megtekintésével, az ahhoz való hozzáféréssel vagy a WWW.EXPOUNIT.HU számára létrehozott, összegyűjtött, összeállított vagy bemutatott szolgáltatások és információk bármilyen egyéb jellegű használatával a felhasználók elfogadják az alábbi Felhasználási feltételek kötelező érvényűségét. Amennyiben a felhasználók nem fogadják el a Felhasználási feltételek kötelező érvényűségét, egyetlen választási lehetőségük, hogy felfüggesztik a WWW.EXPOUNIT.HU szolgáltatásainak látogatását, megtekintését vagy egyéb módon történő használatát. A felhasználók megértik, elfogadják és elismerik, hogy a jelen Felhasználási feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek a felhasználók és a WWW.EXPOUNIT.HU között, valamint hogy a WWW.EXPOUNIT.HU a felhasználók által történő használata jelzi a jelen megállapodás bizonyító erejű elfogadását.

2. Szolgáltatások biztosítása

A felhasználók elfogadják és elismerik, hogy a WWW.EXPOUNIT.HU jogában áll a szolgáltatások saját megítélése szerint és minden előzetes értesítés nélkül történő módosítása, fejlesztése vagy megszüntetése még abban az esetben is, ha ezzel a felhasználók esetlegesen nem férnek hozzá a webhelyen található információkhoz. A felhasználók továbbá elfogadják és elismerik, hogy a WWW.EXPOUNIT.HU jogosult a szolgáltatásokat leányvállalatain keresztül biztosítani.

3. Tulajdonjog

A felhasználók elismerik és elfogadják, hogy a WWW.EXPOUNIT.HU tartalmazhat tulajdont képező vagy bizalmas információkat, beleértve a tulajdonjogról szóló törvények és a tulajdonjogról szóló államközi szerződések által védett védjegyeket és szabadalmakat. A WWW.EXPOUNIT.HU felhatalmazza a felhasználókat, hogy megtekintsék és internetes kapcsolat nélküli (offline), személyes, nem kereskedelmi használat céljából egyetlen másolatot készítsenek a webhely tartalmának egy részéről. A tartalom előzetes írásos engedély nélküli értékesítése, másolása vagy terjesztése nem engedélyezett. Minden, harmadik félhez tartozó védjegy és logó tulajdonosuk tulajdonát képezi. Minden további, a jelen feltételek között kifejezetten át nem ruházott jog fenntartva.

4. Közreadott tartalom

Bármilyen tartalom a WWW.EXPOUNIT.HU webhelyen történő közzétételével a felhasználók egyidejűleg visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő és szerzőijogdíj-mentes engedélyt biztosítanak a WWW.EXPOUNIT.HU számára a tartalom az egész világon egyszerre történő közzétételére, megjelenítésére, módosítására, terjesztésére és közlésére. A felhasználók megerősítik és garantálják, hogy rendelkeznek az fent említett engedélynek a WWW.EXPOUNIT.HU webhely részére történő biztosításához szükséges jogosultsággal.

5. A megállapodás megszüntetése

A jelen megállapodásban foglalt Felhasználási feltételek folyamatosan érvényben maradnak mindaddig, míg az egyik fél előzetes értesítés nélkül és bármely okból kifolyólag meg nem szünteti azokat. A folyamatosan érvényben maradó feltételeket nem érinti a jelen megállapodás megszüntetése.

6. Garanciáról való lemondás

A felhasználók megértik és elfogadják, hogy a WWW.EXPOUNIT.HU használata teljes mértékben a felhasználók felelőssége, valamint hogy a webhelyen található szolgáltatások “megtekintett állapotban” és “hozzáférhető állapotban” állnak rendelkezésre. A WWW.EXPOUNIT.HU a WWW.EXPOUNIT.HU webhely, információ, tartalom, anyagok vagy termékek üzemeltetése tekintetében nem vállal, sem kifejezetten, sem vélelmezhetően, semmilyen szavatosságot, azokkal nem azonosul és azokat nem képviseli. Ez magába foglalja, de nem korlátozódik az eladhatóságra, valamint adott célra való megfelelőségre és a szabályok meg nem sértésére vonatkozó vélhető garanciára, továbbá a szolgáltatásokhoz való folyamatos vagy hibamentes hozzáférésre vagy azok használatára, valamint a szolgáltatásban esetlegesen felmerülő hibák kijavítására vonathozó garanciákra.

7. Korlátolt felelősség

A felhasználók megértik és elfogadják, hogy a WWW.EXPOUNIT.HU és leányvállalatai semmilyen esetben nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, járulékos vagy büntetés jellegű kártérítésért. Ez magába foglalja, de nem korlátozódik az elmaradt haszon, az üzleti tevékenység megszakítása, az üzlet jó hírneve, a programok vagy információk elvesztése, vagy bármilyen egyéb anyagi, a szolgáltatás használatából vagy használatára vonatkozó képtelenségből eredő, vagy a szolgáltatás vagy az információhoz való hozzáférés bármilyen állandó vagy ideiglenes megszüntetéséből, vagy bármilyen tartalom vagy információ tárolásának sikertelenségéből adódó veszteség kártérítésére. A fenti korlátozás érvényes abban az esetben is, ha a WWW.EXPOUNIT.HU akár értesült, akár nem, vagy akár tudnia kellett volna, akár nem az ilyen jellegű kártérítés lehetőségéről. Az olyan joghatóságok esetében, ahol a járulékos vagy véletlenszerű károkra vonatkozó felelősség kizárása vagy korlátozása nem engedélyezett, a WWW.EXPOUNIT.HU a törvény által megengedett legnagyobb mértékű korlátozott felelősséget vállal.

8. Külső tartalom

A WWW.EXPOUNIT.HU harmadik felek tartalmára, hirdetésére vagy webhelyekre vonatkozó hivatkozásokat tartalmazhat. A felhasználók elismerik és elfogadják, hogy a WWW.EXPOUNIT.HU nem vállal felelősséget és nem azonosul semmilyen, az ilyen forrásokból vagy webhelyekről származó reklámmal, termékkel vagy forrással.

9. Illetékesség

A felhasználók kifejezetten megértik és elfogadják a WWW.EXPOUNIT.HU által kijelölt ország, állam, megye vagy terület bíróságainak személyes és kizárólagos illetékességét a jelen megállapodásból származó vagy a WWW.EXPOUNIT.HU használatával kapcsolatos bármilyen jogi ügy megoldására vonatkozóan. Amennyiben az illetékes bíróság úgy dönt, hogy a megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, úgy az adott rendelkezést törlik a Felhasználási feltételek közül, míg a fennmaradó feltételek továbbra is érvényben maradnak.

10. A megállapodás egésze

A felhasználók megértik és elfogadják, hogy a fenti Felhasználási feltételek a felhasználók és a WWW.EXPOUNIT.HU között létrejövő megállapodás egészét képezik. További szolgáltatások, csatolt szolgáltatások vagy harmadik féltől származó tartalmak vagy anyagok használatával, vásárlásával vagy az azokhoz való hozzáféréssel a felhasználók további Felhasználási feltételeket kell elfogadniuk.

11. A Felhasználási feltételek módosítása

A WWW.EXPOUNIT.HU fenntartja a jogot a jelen Felhasználási feltételek saját megítélése szerint, időről időre, előzetes értesítés nélkül történő módosítására. A Felhasználási feltételek a közzététel napján lépnek hatályba, és a WWW.EXPOUNIT.HU webhelynek a módosításokat követő folyamatos használatával a felhasználók elfogadják a módosított Felhasználási feltételek kötelező érvényűségét.